usługi
  • Kompleksowe wykonanie wentylacji w pomieszczeniach użyteczności publicznej, halach produkcyjnych
    (wykonanie EX)

  • Kompleksowe wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach użyteczności publicznej

  • Wykonanie komór chłodniczych plusowych i minusowych

  • Klimatyzacja samochodowa - montaż, serwis